Breng de ouderen in beweging

20 juli 2019


TV In den Boogaerd heeft, tezamen enkele andere sport verenigingen, Sportservice Haarlemmermeer & instanties, de handen ineen geslagen en gaat proberen de stilzittende ouderen weer in beweging te krijgen.

Overbos is een grote moderne wijk uit de jaren ’80 en ’90 in Hoofddorp. De situatie van de ouderen is het grootste punt van zorg in de toekomst. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer. De samenwerking wil door middel van een ''GALM-aanpak'' inzetten om, door middel van laagdrempelig beweegaanbod, de leefwereld van de ouderen te verrijken. Het project ‘Ouderen Vitaal in Overbos’ richt zich op kwetsbare ouderen uit de wijk van 65 jaar en ouder. Door een passend aanbod te creëren, in te spelen op de behoefte van deze kwetsbare doelgroep en samen te werken met verschillende lokale organisaties wordt een impuls gegeven aan sport- en beweegdeelname van ouderen in Overbos.
Bij de indeling van de beweeggroepen wordt rekening gehouden met de leeftijd en fysieke gesteldheid van de deelnemer. Aan de hand van een Fittest worden de deelnemers doorverwezen naar een passend aanbod. Doordat de activiteiten binnen, of net buiten Overbos plaatsvinden, helpt het project bij het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt.

Concrete invulling op de banen zal plaats vinden vanaf 2de week oktober en tegen die tijd zal er meer communicatie plaatsvinden.

We zoeken hiervoor nog 1 of 2 vrijwilligers t.b.v. de communicatie en voor de dag waarop de ouderen een fitheidstest zullen ondergaan.
Geïnteresseerd? Mail uw interesse naar: [email protected] 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 23 561 1450

Address

Adrianahoeve 12
2131 MN Hoofddorp