Systemen & Communicatie

04 mei 2018


Beste clubleden,

Afgelopen winter hebben wij een overstap moeten maken naar een nieuw systeem, omdat het oude systeem niet meer door de KNLTB werd ondersteund. Dit brengt mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee, waardoor het op de lange termijn voor ons allen eenvoudiger gaat worden. 

Eén van deze uitdagingen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom is de inning met ingang van dit jaar uitbesteed aan KNLTB.Collect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
KNLTB.Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. KNLTB.Collect heeft via e-mail (en eventueel sms of brief) contact opgenomen met alle leden. Het is daarom goed dat de ledenadministrateur alle juiste gegevens van u heeft. 

De betaalverzoeken werden verstuurd via e-mail, sms en brief. Door op een link te klikken kwam u op uw persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kon u uw factuur inzien, downloaden en betalen. 
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zijn hiervoor verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging. 

De verwerking vindt plaats conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). 
U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.
 
Wanneer u vragen heeft over bovenstaande, neem dan contact op met de penningmeester Kim op ’t Hof of de ledenadministratie gevoerd door Marja Prinsen.

Een andere switch die wij maken, als gevolg van het in gebruik nemen van het nieuwe software systeem, is het eenvoudiger verwerken en inschrijven van de bardiensten.
Dit onderdeel heeft nog wat kleine aanloopproblemen, maar de commissie is erg blij met deze tool en het maakt het werk een stuk aangenamer. 
Helaas is een aanloopprobleem dat er ''standaard'' e-mails worden verzonden die niet nodig zijn, of die naar leden worden verstuurd die al diensten hebben ingevuld. 
Excuses voor dit ongemak. De commissie zal proberen dit tot een minimum te beperken. 
Wij vragen begrip voor de situatie en hopen dat ook dit onderdeel binnen afzienbare tijd foutloos zal functioneren.

Het bestuur van In den Boogaerd

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

023-5611450

Address

Adrianahoeve 12
2131 MN Hoofddorp