Bestuur & Commissies


TV In den Boogaerd wordt aangestuurd door zes enthousiaste bestuursleden. Dit bestuur is aan het begin van seizoen 2023 aangetreden en behartigt sindsdien alle facetten van de vereniging.
Daarnaast is er een aantal commissies, specifiek gericht op verschillende aandachtsgebieden. Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het beleid wordt gepresenteerd en de financiële huishouding wordt besproken.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter // Henry Livestroo

De voorzitter heeft de taak om van het bestuur een homogeen geheel te maken. Tevens is hij verantwoordelijk voor het gevoerde beleid met als doel een bloeiende vereniging te zijn en te blijven.
Met veel enthousiasme stimuleert hij de leden van de vereniging om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze club.
e-mail: [email protected]

 

Secretaris  // Sigrid Cornet
De secretaris is de centrale spil in het bestuur waar het gaat om de administratieve taken.
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur deze dan aan de secretaris, Zij zorgt er voor dat deze bij het juiste bestuurslid terecht komen.
e-mail: [email protected]

 

Penningmeester // Jeroen Klemann
De penningmeester heeft als taak om de inkomsten en uitgaven van de vereniging te controleren, te administreren en is verantwoordelijk voor het te voeren financiële beleid. 
Hij beheert het contant en giraal geld en probeert met sturing elk evenement sluitend te laten zijn.
e-mail: [email protected]

Algemene zaken // Lazlo Moerkerken en Adam Natadinigrat
Het bestuurslid ''Algemene Zaken'', houdt zich primair bezig met het uitwerken en voorbereiden van nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
Hij onderhoudt ook de contacten met de barcommissie en leveranciers en ondersteunt bij evenementen.
e-mail: [email protected]

 

Technische commissie // Remko Maier
Het bestuurslid Technische Commissie heeft als taak ervoor te zorgen dat alles wat zich op de banen afspeelt, goed verloopt en onderhoudt het contact met de tennisschool.
De TC organiseert o.a. de senioren-, dames- en veteranencompetities, diverse toernooien, en, i.s.m. de tennisschool, de zomer- en wintertrainingen voor de competitiespelers. Ook houdt de TC toezicht op de naleving van het baanreglement.
e-mail: [email protected] 

 

Naast de bestuursleden worden cruciale rollen bekleed door fantastische vrijwilligers, die zich met groot enthousiasme inzetten voor de vereniging. Van bardiensten tot ledenadministratie en van groenvoorziening tot schoonmaak en activiteitenbegeleiding.  

Enkele rollen die je kunt tegen komen binnen de vereniging zijn:

Ledenadministratie // Marja Prinsen
De ledenadministratie is de ruggengraat van de vereniging. Alle lidmaatschappen worden hier beheerd, wat betekent dat elke wijziging, of verzoek met Marja kan worden besproken.
Vraag je een nieuw lidmaatschap aan, dan kom je met haar in contact. Zij kan je verder helpen om de juiste contacten binnen de club te leggen. Onze spin in het web. 
e-mail: [email protected] 

Barcommissie // Jan Edelman
Vele handen maken licht werk. Onder dat motto is de bargroep druk bezig om het bardienstrooster te vullen.
De barcommissie, onder leiding van Jan, is verantwoordelijk voor het assortiment, het bardienstrooster en andere bijkomende zaken in het clubhuis en rondom de bar. Een flinke klus waar we iedereen voor nodig hebben.
e-mail: [email protected]

 


Communicatie & redactie nieuwsbrief // Ciska Boera en Marja Prinsen

Altijd actief om, in een groepje, de nieuwsbrieven te maken, Facebook te updaten, de website aan te vullen en van de daken te schreeuwen welke activiteit er aankomt.
Wil je iets leuks melden op de website, een competitieverslag plaatsen, of heb je een vraag over een nieuwsitem? Je kunt altijd bij hen terrecht.
e-mail: [email protected] 

 

 Jeugdcommissie

Door deze commissie worden het hele jaar allerlei activiteiten voor onze jeugdleden georganiseerd.

email: [email protected] 

 

Padelcommissie

De padelcommissie houdt zich bezig met alle activiteiten rondom padel. Ook ondersteunt de commissie andere groepen bij het organiseren van events, zoals toernooien en toss.

email: [email protected] 

 

Nieuwe ledencommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het verwelkomen van nieuwe leden, zodat ze zich snel thuisvoelen bij In den Boogaerd. 

email: [email protected] 

 

Competitieleider en baanbeheer

Deze commissie houdt zich bezig met het regelen van alle competities die bij In den Boogaerd worden gespeeld. 

email: [email protected] 

 

Onderhoudscommissie // John van Loon
Is er een klus te klaren op ons park, laat het John weten en hij regelt het.
Samen met een groep vrijwilligers neemt hij het voortouw in de grote voorjaarsbeurt.
Gelukkig zit hij met zijn enthousiaste team ook gedurende het seizoen niet stil en kunnen we dankzij hen, volop
genieten van ons prachtige park.
e-mail: [email protected]

Huisfotograaf // Hugo Dieben

Tijdens evenementenen, of als er iets is te vieren, is de kans groot dat onze fotograaf erbij zal zijn.

Met zijn passie, professioneel materiaal en ervaring maakt hij de mooiste kiekjes. 

Hugo heeft nog enkele andere gepassioneerde fotografen om zich heen die hem ondersteunen en samen met hen maakt hij de fotoalbums tot een feestje.

e-mail: [email protected]

Baanonderhoud // Jeroen Driehuis
Een lid dat van zijn hobby zijn werk heeft kunnen maken. Jeroen is nagenoeg elke dag op het park om de banen perfect te maken en houden. Groot onderhoud, ondersteuning in groenonderhoud en advies, v.w.b. de langere termijn op baanmanagement, behoren tot zijn taakomschrijving en daarnaast is hij een heel handig en betrokken persoon.
e-mail: [email protected]