Bestuur


TV In den Boogaerd wordt aangestuurd door vijf enthousiaste bestuursleden. Dit bestuur is aan het begin van seizoen 2017 aangetreden en behartigt sindsdien alle facetten van de vereniging.
Daarnaast is er een aantal commissies, specifiek gericht op verschillende aandachtsgebieden. Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het beleid wordt gepresenteerd en de financiële huishouding wordt besproken.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter // Jeroen Kleinhout

De voorzitter heeft de taak om van het bestuur een homogeen geheel te maken. Tevens is hij verantwoordelijk voor het gevoerde beleid met als doel een bloeiende vereniging te zijn en te blijven.
Met veel enthousiasme stimuleert hij de leden van de vereniging om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze club.
e-mail: [email protected]

Secretaris  // Sylvia Feringa
De secretaris is de centrale spil in het bestuur waar het gaat om de administratieve taken.
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur deze dan aan de secretaris, Zij zorgt er voor dat deze bij het juiste bestuurslid terecht komen.
e-mail: [email protected]

Penningmeester // Kim op 't Hof
De penningmeester heeft als taak om de inkomsten en uitgaven van de vereniging te controleren, te administreren en is verantwoordelijk voor het te voeren financiële beleid. 
Hij beheert het contant en giraal geld en probeert met sturing elk evenement sluitend te laten zijn.
e-mail: [email protected]

Algemene zaken // Peter Schönhage
Het bestuurslid ''Algemene Zaken'', houdt zich primair bezig met het uitwerken en voorbereiden van nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
Hij onderhoudt ook de contacten met de barcommissie en leveranciers en ondersteunt bij evenementen.
e-mail: [email protected]

Technische commissie // Jeroen Janssen
Het bestuurslid Technische Commissie heeft als taak ervoor te zorgen dat alles wat zich op de banen afspeelt, goed verloopt en onderhoudt het contact met de tennisschool.
De TC organiseert o.a. de senioren-, dames- en veteranencompetities, diverse toernooien, en, i.s.m. de tennisschool, de zomer- en wintertrainingen voor de competitiespelers. Ook houdt de TC toezicht op de naleving van het baanreglement.
e-mail: [email protected] 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 23 561 1450

Address

Adrianahoeve 12
2131 MN Hoofddorp