Veilig Sportklimaat en Vertrouwenspersoon

In den Boogaerd heeft als doel een sociaal veilige verenigingscultuur te creĆ«ren en te behouden. Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking.  

Normen en waarden/ basiswaarden

In den Boogaerd heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen.  Die basiswaarden zijn:

  • Plezier       
  • Respect       
  • Eerlijkheid       
  • Betrokkenheid       
  • Sportiviteit  

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van In den Boogaerd. Dus voor  alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

Gedrags- en omgangsregels

Onze gedrags- en omgangsregels zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Deze zijn bedoeld om elk lid van In den Boogaerd de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij het bestuur. Het bestuur onderzoekt in samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon de beschuldiging. De vertrouwenscontactpersoon kan een adviesrol krijgen als deze voldoende kennis/achtergrond heeft van het onderwerp.  

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is er voor je als je ergens mee zit en/of vragen hebt. De vertrouwenscontactpersoon is geheel onafhankelijk en informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  

De vertrouwenscontactpersoon bij In den Boogaerd is Bianca Verzaal. Zij is te bereiken via email [email protected]  .